Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onze groepen

Alle kinderen zitten in een basisgroep. En deze bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden door elkaar. We hebben 3 units, de onderbouw, middenbouw en de bovenbouw. In totaal zijn er 8 basisgroepen.
Ouders worden via Social Schools op de hoogte gehouden van de activiteiten en evenementen op school en in de klas. Hier worden foto's, weetjes en verhalen uit de groep en school gedeeld.

In de onderbouw unit zitten de groepen 1, 2 en 3, verdeeld over basisgroepen. In iedere basisgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden. We hebben hier bewust voor gekozen om het startende lees- en rekenproces natuurlijk te laten beginnen. De kinderen met de leeftijd van groep 3 volgen een aangepast rooster om ervoor te zorgen dat het leesonderwijs gewaarborgd wordt.
In de midden- en bovenbouw zitten de groepen 4/5(6) en (6)/7/8 verdeeld over basisgroepen. Hier wordt veel gewerkt aan een goede basis van verschillende vaardigheden om meer ruimte te kunnen krijgen voor speciale prestaties en de thema lessen van IPC.