Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderraad

Binnen de muren van basisschool “Het Avontuur” is er een oudervereniging actief. Iedere ouder met één of meer kinderen op “Het Avontuur”’, is automatisch lid van deze oudervereniging.

De Ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. De leden van de ouderraad worden jaarlijkse tijdens de algemene ledenvergadering van de oudervereniging uit de ouders gekozen. 

De ouderraad organiseert activiteiten die buiten de directe schooltaak vallen (sportactiviteiten, schoolreisjes e.d. ) en worden samen met het schoolteam georganiseerd. Binnen de ouderraad zijn er commissies die zich bezighouden met allerlei activiteiten waarin leden van de ouderraad, andere ouders en teamleden zitting hebben. Vind je het leuk om mee te helpen bij deze activiteiten dan kun je je opgeven via onderstaand mailadres

Het doel van de ouderraad is de betrokkenheid van de ouders bij niet direct schoolse zaken te vergroten en de belangen van zowel de ouders als de leerlingen te behartigen. Iedere ouder die zich met bepaalde zaken niet kan verenigen, heeft het recht de ouderraad om opheldering te vragen.

Jaarlijks vindt er een algemene ledenvergadering plaats aan het begin van het schooljaar. Iedere ouder wordt hier tijdig voor uitgenodigd. Tijdens deze jaarlijkse ledenvergadering leggen de ouderraadsleden formeel verantwoording af en kunt u vragen stellen over het dagelijkse en financiële beleid van de ouderraad.

Ouderbijdrage
Voor alle activiteiten die buiten het eigenlijke onderwijs vallen is geld nodig. Hiervoor vraagt de ouderraad aan u een bijdrage. Dit geld is nodig voor activiteiten als het Kerstfeest, Sinterklaas, Pasen, sportactiviteiten, schoolkamp e.d. Sommige activiteiten worden geheel betaald door de ouderraad, bij andere, bijvoorbeeld het schoolkamp, wordt een bijdrage door de ouderraad gegeven. 

De kosten van alle activiteiten dienen gedekt te worden uit eigen financiële middelen. Wij kunnen voor de activiteiten geen aanspraak maken op subsidie.  Daarom is de vrijwillige bijdrage van de ouders noodzakelijk om deze activiteiten te kunnen organiseren. 
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021/22 bedraagt € 50,00.
Deze bijdrage wordt gebruikt voor de verschillende activiteiten en de schoolreis. Leerlingen die de ouderbijdrage niet betalen zullen niet worden uitgesloten van activiteiten. 

Contact

Mocht je vragen, suggesties of opmerkingen hebben, twijfel dan niet om deze te stellen aan een van de leden van de ouderraad of mail naar orhetavontuur@gmail.com