Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Het gebruik van Internet
Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te kunnen raadplegen. De software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel en alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van het onderwijs. 

Met de introductie van Chromebook en Ipads vraagt ons onderwijs er om na te denken over een protocol waarin beschreven staat hoe we met elkaar om dienen te gaan met deze nieuwe media. Hoe dit gestalte krijgt op Het Avontuur is hier na te lezen.