Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Help....mijn kind heeft hoofdluis!

Het begint vaak met een vervelend gekriebel tussen je haar. 

Een aantal keer per jaar worden alle kinderen door hoofdluismoeders (of –vaders) gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt altijd direct na een schoolvakantie en als er een melding is van een ouder. Heeft je kind hoofdluis, dan vragen wij jullie dit direct door te geven aan de leerkracht.
Mocht je ook hoofdluismoeder (of –vader) willen worden, neem dan contact op met de juf of meester van je kind(eren). Of vul dit in op het hulpouderformulier. 

Wanneer er in de groep hoofdluis geconstateerd is dan krijgen alle kinderen een brief mee naar huis met informatie en een behandelplan.
Hier kunt u deze brief lezen.