Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Een schooldag


Alle kinderen zitten in een basisgroep. En deze bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden door elkaar. We hebben 3 units, de onderbouw, middenbouw en de bovenbouw.

In de onderbouw unit zitten de groepen 1, 2 en 3, verdeeld over basisgroepen. In iedere basisgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden. We hebben hier bewust voor gekozen om het startende lees- en rekenproces natuurlijk te laten beginnen. De kinderen met de leeftijd van groep 3 volgen een aangepast rooster om ervoor te zorgen dat het lees- en rekenonderwijs gewaarborgd wordt.
In de midden- en bovenbouw zitten de groepen 4, 5/6, 6/7 en 7/8. Hier wordt veel gewerkt aan een goede basis van verschillende vaardigheden om meer ruimte te kunnen krijgen voor speciale prestaties en de thema lessen van IPC.
De ruimten zijn zodanig ingericht dat kinderen volop mogelijkheden hebben om zelfstandig te werken. De leerkrachten hebben daardoor voldoende tijd en rust om kinderen goed te helpen. Voor een aantal basisgroepen staan twee leerkrachten. In de meeste gevallen is er sprake van een zogenaamde duobaan (twee leerkrachten die samen voor een groep staan). In het laatste geval is er
steeds intensief overleg tussen beide leerkrachten. 

Globaal Lesrooster Onderbouw


Globaal Lesrooster midden- en bovenbouw


Bovenstaand ziet u een globaal rooster. We hebben ook momenten ingepland voor Engels, sociaal emotionele ontwikkeling, groepsvorming en gymlessen.