Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijs op Het Avontuur

 

Om te kunnen garanderen dat de manier van lesgeven aansluit bij de visie en missie van onze school en tegelijk voldoet aan de eisen die de overheid eraan stelt, kijken wij regelmatig naar de leerstof én naar de manier waarop we deze leerstof aanbieden.

Zo vindt Het Avontuur het belangrijk om boeiend, betekenisvol onderwijs te verzorgen. Onderwijs moet kinderen boeien, moet betekenisvol zijn. Als kinderen namelijk begrijpen waarom ze iets moeten leren, kan de leerstof opgenomen worden van het kortetermijngeheugen in het langetermijngeheugen.

Eén van de belangrijkste onderdelen van ons onderwijs is het centraal stellen van het kind met al zijn mogelijkheden en talenten. Want elk kind is uniek en mag er zijn zoals hij/zij is.  

De vraag is dan ook niet ‘Hoe intelligent ben je, maar hoe ben je intelligent?’

Het ontdekken en ontwikkelen van de eigen talenten en deze in mogen zetten bij het leren, geeft zelfvertrouwen en draagt bij aan het steeds meer zelfstandig kunnen en durven functioneren.

Het Avontuur gaat daarbij uit van de meervoudige intelligenties. Het ene talent is daarbij sterker ontwikkeld dan het andere. Zo is de ene leerling meer taalslim, de ander meer reken- of beweegslim. Het bezig zijn met deze talenten draagt bij aan het ontwikkelen van intelligent gedrag.  

Talenten, en dus ook leerlingen, komen het beste tot ontwikkeling als je je veilig voet. Het Avontuur probeert dan ook de school te zijn waar je graag bent. Het is een plek waar je als leerling er op mag vertrouwen dat de juf of meester er voor je is, waar er gebouwd wordt aan goede onderlinge relaties, een omgeving waar je fouten mag maken want van fouten maken, leer je immers.  

Het inzetten van deze talenten van kinderen speelt ook een belangrijke rol bij samenwerkend leren oftewel met een mooi woord “coöperatief leren”. Binnen coöperatief leren staat niet de leerstof centraal maar hoe we samen met elkaar, die leerstof eigen maken: kinderen helpen elkaar, leren van én met elkaar door het inzetten van hun talenten. Binnen coöperatief leren bestaan vele samenwerkvormen waarbij ieder kind een eigen bijdrage moet leveren om samen een opdracht te behalen. Zo voelt iedereen zich verantwoordelijk voor het eindresultaat.