Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Natuurlijk leren

In dit onderwijsconcept staat de ontwikkeling van elk kind centraal. Natuurlijk leren is voornamelijk gebaseerd op (sociaal) constructivisme. Sociaal constructivisme is een leertheorie die aangeeft hóe leren plaatsvindt. Leren is het resultaat van denkactiviteiten van de leerlingen zelf: we leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten. Zo vind ‘kennisconstructie’ plaats. Hetzelfde geldt niet alleen voor kennis maar ook voor vaardigheden. Bij vaardigheden spreken we eerder van‘ervaringsleren’.  Voor het leggen van deze verbinding is het dus nodig om aansluiting te vinden met wat iemand al weet/ervaren heeft. Van nature leggen mensen zélf die verbinding zodra ze uit zichzelf geïnteresseerd zijn: intrinsieke motivatie (Bron: natuurlijkleren.net).

Omdat de ontwikkeling per kind kan verschillen, sluit het onderwijs zoveel mogelijk aan bij het niveau dat uw kind al heeft en richt zich op hetgeen nog geleerd moet worden. De kinderen volgen een ontwikkelingslijn die bij hun zone van naaste ontwikkeling past. Het ontwikkelingstempo en de behoefte aan ondersteuning bij het leren, worden afgestemd op het kind. Kinderen leren zelfstandig werken en hun eigen werk plannen. We bieden de kinderen zoveel mogelijk herkenbare situaties aan waarin zij leren. Dit zijn situaties die
kinderen in hun eigen leven tegen kunnen komen. Kinderen kunnen ook van elkaar leren. Dit willen we stimuleren. Dat betekent dat we minder werken vanuit een vaste klas en meer werken met leergroepen waarin kinderen van verschillende leeftijden kunnen zitten. We kunnen dan beter de leerstof bieden die bij uw kind past. Ze leren wat op dat moment relevant is voor hen en geen dingen waar ze nog niet aan toe zijn of wat ze allang beheersen.