Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Natuurlijk leren

 

Wat is natuurlijk leren?

Natuurlijk leren heeft een aantal uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten zijn echter niet specifiek voor deze vorm van onderwijs en komen gezamenlijk of apart ook voor in andere onderwijsvormen.  

Natuurlijk leren is een onderwijsvernieuwing, waarbij de kerngedachte is dat de leerweg op een natuurlijke manier moet aansluiten bij de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. Er wordt een beroep gedaan op meerdere intelligenties. Naast taalkundig-verbale en wiskundig-logische, is er ook sprake van ruimtelijk-visuele, lichamelijk-motorische, muzikaal-ritmische, sociale (interpersoonlijke), reflectieve (intrapersoonlijke) en natuurgerichte intelligentie.  

Het is daarbij een voorwaarde dat de leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn. Een krachtige leeromgeving is onmisbaar, want die zorgt voor optimale mogelijkheden tot zelfontplooiing.  

In een krachtige leeromgeving is veel ruimte voor interactie. De leerstof wordt in de context aangeboden, natuurlijk leren gaat uit van systeemdenken.  

Natuurlijk leren is gebaseerd is op de leerpsychologie van het sociaal constructivisme. De grondgedachte daarvan is dat leren het resultaat is van denkprocessen van de leerling. Een van die denkactiviteiten is het verbinden van oude en nieuwe kennis. Bij natuurlijk leren zijn leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.   

Differentiatie  is een basisgegeven van natuurlijk leren. Individuele leerprocessen, werken op eigen niveau en eigen ontwerp van je leer- en ontwikkelingsroute zijn kenmerkend.

De leerlingen worden uitgedaagd tot actief leren. Daarvoor is het noodzakelijk de leerlingen vertrouwen te geven en zelfstandig op pad te laten gaan in de reële maatschappelijke context.  

Leerlingen werken o.a. aan prestaties, betekenisvolle en concrete opdrachten met een echte opdrachtgever, waar leerlingen uit kunnen kiezen. Het eindresultaat doet er dus toe. Prestaties zijn het hart van natuurlijk leren.

Een belangrijk onderdeel van het natuurlijk leren is reflectie, terugkijken op wat de leerling heeft gedaan en wat het resultaat is. Leerlingen presenteren dit ook vaak aan elkaar.