Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Documentatie

 

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Jaar-schoolplan

Ieder jaar stellen we met het team een jaar-schoolplan op. Dit jaarplan is afgeleid van het meerjarenbeleidsplan van de Stichting en van de school. In het jaarplan staan onze voornemens en activiteiten beschreven voor het komende schooljaar. Het jaarplan is op te vragen bij de directeur. 
 
Op school is een map aanwezig waarin alle regelingen zijn opgenomen die zijn opgesteld door ons schoolbestuur SKOBA. Dit zijn regelingen die te maken hebben met bijvoorbeeld personeelsbeleid en onderwijs. Zo zijn er bijvoorbeeld een SKOBA communicatieplan, een regeling mobiliteit leerkrachten
en een medezeggenschapsstatuut. Wanneer je één van de regelingen wilt inzien, kun je hiervoor terecht bij Renske Schut.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de (concept) schoolgids in te kijken.

Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Zodra het plan klaar is om te downloaden zal hier de link komen te staan.