Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schooltijden

 

Op Het Avontuur draaien we een continurooster. Dit betekent voor u dat uw kind tussen de middag overblijft op school en dat de lessen 's middags wat vroeger zijn afgelopen. Enerzijds zorgt het continurooster voor een consistentere leeromgeving voor de leerlingen dat tot betere prestaties zou moeten leiden. Anderzijds biedt het continurooster ook aan ouders meer mogelijkheden om hun werk beter met schoolgaande kinderen te combineren.

Lestijden

De schooltijden zijn van 8.30 u tot 12.00 u en van 12.45 u tot 14.45 u. Op woensdag is er school van 8.30 u tot 12.30 u en is je kind 's middags vrij.
De overblijf tussen de middag zelf maakt geen deel uit van de lestijd. Omdat het reizen tussen de middag van en naar huis echter niet meer nodig is, is de lunchpauze korter.

Overblijf

De pauze duurt van 12.00 u tot 12.45 u. De bovenbouw en onderbouw hebben hiervoor elk hun eigen rooster, zodat de druk op het plein verdeeld wordt. Er is ook de mogelijkheid om binnen in de grote hal rustig een boek te lezen of een spelletje te doen. Bij slecht weer blijven de kinderen tussen de middag in hun eigen klas en kunnen zij daar samen spelen.